Pradžia

Nenumaldomai artėja IV-oji Aleksandro Vanago konferencija Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose. Konferencijos pavadinimas atitinka vieno iš lietuvių onomastikos pirmeivių profesoriaus, habilituoto daktaro, Lietuvos mokslų akademijos nario korespondento, Lietuvos valstybinės premijos laureato (1970 m.), Lietuvos valstybinės mokslo premijos laureato (1993 m., drauge su prof. habil. dr. Vitalija Maciejauskiene ir dr. Marija Razmukaite) gyvenimo ir darbų prasmę. Aleksandras Vanagas (1934 m. rugpjūčio 12 d. – 1996 m. balandžio 13 d.) šiemet būtų šventęs 85-metį. Neabejojant galima teigti, kad mokslininko darbai lietuvių vardyno tyrimų srityje buvo ir tebėra tokie pat reikšmingi, kaip latvio Janio Endzelyno, lenko Kazimierzo Rymuto ir kitų Europos šalių XX amžiaus iškiliausių onomastų jų gimtųjų kalbų tikrinių žodžių tyrimams. Aleksandras Vanagas didžiai nusipelnė tirdamas lietuvių vandenvardžius – jų darybą, kilmę ir semantiką, nepaliko nuošalyje ir kitų klasių vietovardžių bei asmenvardžių. Tyrėjas taip pat buvo bene pirmasis lietuvių onomastas, kuris pradėjo megzti ir plėtoti tarptautinius ryšius ir buvo susijęs su ICOS (Tarptautine onomastikos mokslų taryba), buvusia ir tebesančia viso pasaulio onomastus vienijančia organizacija. Mokslininko darbai yra cituojami visų Europos onomastų, kurie tyrė ir tebetiria seniausią Europos vietovardžių sluoksnį – vandenvardžius. Be jo darbų ir įžvalgų neišsiverčia ir dažnas šios konferencijos dalyvis.

Ketvirtosios tarptautinės mokslinės Aleksandro Vanago konferencijos Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose tikslas – suburti įvairiais onomastikos tyrimų aspektais besidominčią tarptautinę mokslo bendruomenę akademiniam dialogui, suteikiant galimybę pristatyti skirtingas onimų teorijas ir jų tyrimų metodologijas, keistis įvairių šalių vardyno tyrėjų patirtimi.

Konferencijos kviestiniai pranešėjai iš Estijos, Latvijos, Lenkijos, Švedijos, Vengrijos ir Vokietijos pristatys naujausias onomastikos tendencijas ir kryptis. Tai, be kita ko, padės apibrėžti lietuvių onomastikos tyrimų vietą tarptautinėje erdvėje, skatins jų tarptautiškumą.

Konferencijoje pranešimus taip pat skaitys mokslininkai iš 18 pasaulio valstybių, žinoma, ir lietuvių resp. baltų vardyno tyrėjai. Jie gvildens problemas, kylančias tiriant tikrinius žodžius kaip specifinius leksikos vienetus, pristatys ir aptars naujausius onimų tyrimų rezultatus.

Tikėdamiesi intensyvių kūrybinių idėjų ir mokslinio turinio mainų, kviečiame visus kolegas š. m. lapkričio 7–9 d. dalyvauti Lietuvių kalbos institute vyksiančioje IV-ojoje Aleksandro Vanago konferencijoje.

MOKSLINIS KOMITETAS

Akad. prof. dr. Grasilda Blažienė (pirmininkė) (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva)
Prof. dr. Alvydas Butkus (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva)
Dr. Kazimieras Garšva (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva)
Habil. dr. Ilga Jansone (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Latvija)
Prof. habil. dr. Barbara Czopek-Kopciuch (Lenkijos mokslų akademijos Lenkų kalbos institutas, Lenkija)
Dr. Milan Harvalík (Čekijos mokslų akademijos Čekų kalbos institutas, Čekija)
PD habil. dr. Christiane Schiller (Berlyno Humboldtų universitetas, Vokietija)
Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė (Vilniaus universitetas, Lietuva)
Dr. Anta Trumpa (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Latvija)


ORGANIZACINIS KOMITETAS

Dr. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė (pirmininkė) (Lietuvių kalbos institutas)
Dr. Laimutis Bilkis (Lietuvių kalbos institutas)
Marius Glebus (Lietuvių kalbos institutas)
Dr. Darius Ivoška (Lietuvių kalbos institutas)
Neda Kostkienė (Lietuvių kalbos institutas)
Svajūnė Laurinėnaitė (Lietuvių kalbos institutas)
Laima Nerkevičienė (Lietuvių kalbos institutas)
Dr. Alma Ragauskaitė (Lietuvių kalbos institutas)
Dokt. Pavel Skorupa (Lietuvių kalbos institutas)
Mgr. Dalia Sviderskienė ( Lietuvių kalbos institutas)